Lokacija

Taverna Rovn
Selca 162, 4227 Selca, Slovenija
Telefon: +386(0)4 514 77 76
rovntaverna1@gmail.com